Rozpowszechnianie danych osobowych

O ile dane osobowe można wykorzystywać jedynie do konkretnych celów, z koniecznością zgody ich właściciela, dane firm są ogólnodostępne. W Sieci dostępne są katalogi firm poszczególnych miast oraz ogólnopolskie, które mają za zadanie udzielić takich informacji, jak nazwa firmy bądź jej dane kontaktowe. Przede wszystkim jednak istnieje Ewidencja Działalności Gospodarczej (EWG), która jest jawna i prowadzona przez poszczególne gminy.

Ułatwia to wyszukanie oraz weryfikację danej firmy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Należy tu jednak zaznaczyć, iż nie umieszcza się tam bardziej szczegółowych informacji o danej firmie, takich, jak np. zakres jej usług lub opis działalności.

Partnerzy strategiczni