Podstawowe informacje na temat praw autorskich

Prawo autorskie to pojęcie prawne, które określa ogół praw autora utworu, jak również przepisy upoważniające go do decyzji o sposobie użytkowania dzieła i korzyści wynikających z tego tytułu.

Można korzystać z pojedynczych egzemplarzy utworu udostępnionego i dzielić się nim z osobami pozostającymi w związku osobistym lub najbliższych stosunkach towarzyskich. Ponadto bez zgody autora można wykorzystywać w innych utworach stanowiących samoistną całość fragmenty bądź mniejsze utwory, jednak należy je wyraźnienie wyodrębnić, z podaniem nazwiska autora i tytułu utworu. To właśnie prawo cytatu przysługuje m.in. przy wyjaśnianiu/krytyce bądź też podczas nauczania.

Poza tym, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, każda działalność o indywidualnym charakterze, utrwalona jako słowo, znak, obraz, fotografia, muzyka i wiele innych, podlega ochronie. Jeżeli chcemy korzystać z takich utworów, musimy uzyskać zgodę ich autora.

Więcej informacji na temat ochrony praw autorskich można znaleźć na stronie www.net7.pl.

Partnerzy strategiczni