Cel serwisu

Celem tego serwisu jest poinformowanie webmasterów o ich prawach i obowiązkach związanych nie tylko z publikacją strony w sieci, ale również z wykorzystywaniem materiałów dostępnych na innych stronach, w gazetach czy też innych źródeł.

Temat ten rozpoczynamy od momentu powstania i opublikowania strony, gdyż w niektórych przypadkach należy ją zarejestrować jako dziennik bądź czasopismo. W przypadku gdy na stronie gromadzone są dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania), informację o tym należy zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przetwarzanie tego typu danych wiąże się również z zamieszczeniem na stronie danych firmy będącej podmiotem zarządzającym nimi. Można o tym napisać np. w regulaminie oraz polityce prywatności, którym zostały poświęcone odrębne artykuły. Następnie napiszemy, na jakich zasadach wolno rozpowszechniać dostępne już dane.

Każde z tych zagadnień zostało wydzielone na różnych podstronach i opisane na tyle szczegółowo, aby uświadomić sobie najważniejsze zasady dotyczące administrowaniem stronami internetowymi.

Partnerzy strategiczni